Fakta om Värends Gode Man- och Förvaltarförening

Föeningen är politiskt obunden intresseförening för de som har uppdrag som god man och förvaltare åt personer i Alvesta-, Lessebo-, Tingsryd- och Växjö kommun. Föreningen bildades den 4 december 2018.

Anledningen till att föreningen bildades var att Alvesta-, Lessebo-, Tingsryd- och Växjö kommun har beslutat att bilda en gemensam Överförmyndarnämnd för de 4 kommunerna. Den nya Överförmyndarnämnden bildades med start 2019-01-01.

Vår främsta uppgift är att underlätta för våra medlemmar att utföra sina uppdrag på bästa möjliga sätt bl a genom

  • att vara samarbetspart med kommunernas Överförmyndarnämnd, samt kontaktorgan mot andra myndigheter, institutioner och organisationer.
  • att regelbundet anordna temakvällar med intressanta och aktuella ämnen.
  • att medverka vid Överförmyndarnämndens utbildningar av gode män och förvaltare.
  • att vara mentor och rådgivare till nya gode män och förvaltare.
  • att via hemsidan och medlemsbrev delge våra medlemmar viktig information för våra uppdrag.

I medlemsavgiften ingår även en olycksfallsförsäkring, som gäller när du som medlem utför dina olika uppdrag.
Som medlem har du även möjlighet att teckna en Godmanförsäkring som för närvarande kostar 200 kr/år. I försäkringen ingår ansvar-, rättsskydds- och förmögenhetsförsäkring. 

Har du några frågor eller synpunkter kontakta mig eller någon annan i styrelsen.

Caisa Sillén
Ordförande
Tel: 073-784 7875
E-mail: Caisas_post@yahoo.com

Aktuellt

2021-10-27

Nu är det äntligen dags att börja med de omtyckta Cafékvällarna igen. Alvesta och Växjö blir först ut, se information om tid och plats nedan.

Alvesta: Onsdagen den 3 november, 2021, kl 18:30 – c:a 20:00
Plats: Kommunhuset i Alvesta
Anmälan senast den 29 oktober till: Elisabeth Ebbesson (helst via e-mail), bettanebbesson@hotmail.com (Sms: 070-414 78 54))

Växjö: Onsdagen den 17 november, 2021, kl 18:30 - c:a 20:30
Plats: Pensionärernas Hus, Skyttegatan 13, Växjö
Anmälan senast den 12 november till: Christer Larsson, chrislar1@yahoo.com eller SMS 070-246 1930

Program: Informella diskussioner och samtal runt aktuella problem och frågor kring arbetet som God Man/Förvaltare. Anmäl gärna i förväg om Ni har någon specifik fråga Ni vill ta upp till kontaktpersonerna ovan.
VGMF bjuder på kaffe och fralla (meddela om Ni har speciella önskemål).
Antalet platser är begränsat – ”Först till kvarn”.

Alla är varmt välkomna / Styrelsen