Styrelseledamöter Värends god man- och förvaltarförening

Ordförande:
Douglas Björkman
Tel:       070-874 38 99
E-mail:  douglasbjorkman9@gmail.com

Kassör och försäkringsansvarig:
Kaj Johansson
Tel:        070-334 45 68
E-mail:  kaj.am.johansson@gmail.com

Sekreterare:
Christer Larsson
Tel:        070-246 19 30
E-mail:  chrislar1@yahoo.com

Vice ordförande:
Elisabeth Ebbesson
Tel:       070-414 78 54
E-mail:  bettanebbesson@hotmail.com

Ledamot:
Mats Andersson
Tel:        070-639 49 50
E-mail:   matsandersson41@gmail.com

Ledamot:
Kerstin Bengtsson
Tel:        073-843 95 50
E-mail:   kerstin.ac.bengtsson@gmail.com

Ledamot:
Stefan Jonasson
Tel:        070-557 87 12 
E-mail:   stefan.sj.jonasson@telia.com

Suppleant:
Mats Tschannen
Tel:         070-626 66 01     
E-mail:    mats.tschannen@gmail.com   

Suppleant:
Helen Lärka
Tel:        070-622 79 39
E-mail:  h.larka56@gmail.com