Styrelseledamöter Värends god man- och förvaltarförening

Ordförande:
Caisa Sillén
Tel:       073-784 78 85 
E-mail:  Caisas_post@yahoo.com 

Kassör och försäkringsansvarig:
Kaj Johansson
Tel:        070-334 45 68
E-mail:  kaj.am.johansson@gmail.com

Sekreterare:
Christer Larsson
Tel:        070-246 19 30
E-mail:  chrislar1@yahoo.com

Ledamot:
Mats Andersson
Tel:        070-639 49 50
E-mail:   matsandersson41@gmail.com

Vice ordförande:
Helen Lärka
Tel:        070-622 79 39
E-mail:  h.larka56@gmail.com

Ledamot:
Elisabeth Ebbesson
Tel:        070-414 78 54
E-mail:  bettanebbesson@hotmail.com

Ledamot:
Kerstin Bengtsson
Tel:        073-843 95 50
E-mail:   kerstin.ac.bengtsson@gmail.com

Suppleant:
Stefan Jonasson
Tel:        070-557 87 12 
E-mail:   stefan.sj.jonasson@telia.com

Suppleant:
Marianne Lundin
Tel:          070-964 03 64
E-mail:     mariannelundin@hotmail.com