Styrelseledamöter Värends god man- och förvaltarförening

Ordförande:
Bengt Martinsson
Tel:        073-436 8568
E-mail:  martinsson.bengta@telia.com 

Vice ordförande:
Kaj Johansson
Tel:        070-334 45 68
E-mail:  kaj.am.johansson@gmail.com

Sekreterare:
Christer Larsson
Tel:        070-246 19 30
E-mail:  chrislar1@yahoo.com

Kassör:
Ingrid Belin
Tel:        070-699 87 13
E-mail:  ingrid.belin@icloud.com

Ledamot:
Helen Lärka
Tel:        070-622 79 39
E-mail:  h.larka56@gmail.com

Ledamot:
Mats Andersson
Tel:        070-639 49 50
E-mail:   matsandersson41@gmail.com

Suppleant:
Kerstin Bengtsson
Tel:        073-843 95 50
E-mail:  kerstin.ac.bengtsson@gmail.com

Suppleant:
Elisabeth Ebbesson
Tel:        070-414 78 54
E-mail:  bettanebbesson@hotmail.com