Fakta om Värends Gode Man- och Förvaltarförening

Föeningen är politiskt obunden intresseförening för de som har uppdrag som god man och förvaltare åt personer i Alvesta-, Lessebo-, Tingsryd- och Växjö kommun. Föreningen bildades den 4 december 2018.

Anledningen till att föreningen bildades var att Alvesta-, Lessebo-, Tingsryd- och Växjö kommun har beslutat att bilda en gemensam Överförmyndarnämnd för de 4 kommunerna. Den nya Överförmyndarnämnden bildades med start 2019-01-01.

Vår främsta uppgift är att underlätta för våra medlemmar att utföra sina uppdrag på bästa möjliga sätt bl a genom

  • att vara samarbetspart med kommunernas Överförmyndarnämnd, samt kontaktorgan mot andra myndigheter, institutioner och organisationer.
  • att regelbundet anordna temakvällar med intressanta och aktuella ämnen.
  • att medverka vid Överförmyndarnämndens utbildningar av gode män och förvaltare.
  • att vara mentor och rådgivare till nya gode män och förvaltare.
  • att via hemsidan och medlemsbrev delge våra medlemmar viktig information för våra uppdrag.

I medlemsavgiften ingår även en olycksfallsförsäkring, som gäller när du som medlem utför dina olika uppdrag.

Har du några frågor eller synpunkter kontakta mig eller någon annan i styrelsen.

Bengt Martinsson
Ordförande
Tel. 0734-368 568
Email: martinsson.bengta@telia.com

2021-01-15

Ny information om kassaredovisning finns nu under "Goda råd".

2021-01-09

Årsmöte planeras hållas den 24 mars 2021 kl 18.30 samt ett Temamöte den 21 april. Mer information kommer längre fram.

2020-11-29

Dags för medlemsavgift för 2021 och försäkringsförnyelse för dom som önskar ha vår ansvarsförsäkring.
Se vidare under ”Medlemsinfo/Handlingar”.

Med vänlig hälsning
Styrelsen/ VGMF