____________________________________
"VGMF är en del av Riksförbundet
Gode Män och Förvaltare (RGMF)"

____________________________________

Fakta om Värends God Man- och Förvaltarförening

Föreningen är politiskt obunden intresseförening för de som har uppdrag som god man och förvaltare åt personer i Alvesta-, Lessebo-, Tingsryd- och Växjö kommun. Föreningen bildades den 4 december 2018.

Anledningen till att föreningen bildades var att Alvesta-, Lessebo-, Tingsryd- och Växjö kommun har beslutat att bilda en gemensam Överförmyndarnämnd för de 4 kommunerna. Den nya Överförmyndarnämnden bildades med start 2019-01-01.

Vår främsta uppgift är att underlätta för våra medlemmar att utföra sina uppdrag på bästa möjliga sätt bl a genom

  • att vara samarbetspart med kommunernas Överförmyndarnämnd, samt kontaktorgan mot andra myndigheter, institutioner och organisationer.
  • att regelbundet anordna temakvällar med intressanta och aktuella ämnen.
  • att medverka vid Överförmyndarnämndens utbildningar av gode män och förvaltare.
  • att vara mentor och rådgivare till nya gode män och förvaltare.
  • att via hemsidan och medlemsbrev delge våra medlemmar viktig information för våra uppdrag.

I medlemsavgiften ingår även en olycksfallsförsäkring, som gäller när du som medlem utför dina olika uppdrag samt fr.o.m 2023-01-01 även en ansvarsförsäkring som täcker ansvar-, rättsskydd- och förmögenhets-frågor. 
Medlemsavgiften är 400 kr/år och skall vara betald senast 2022-12-15.

Har du några frågor eller synpunkter kontakta mig eller någon annan i styrelsen.

Caisa Sillén
Ordförande
Tel: 073-784 7875
E-mail: Caisas_post@yahoo.com

Aktuellt

11 feb 2024

Temakväll kommer att hållas den 16 april kl 18.00 i Växjö Kommunhus. Program håller på att utformas. Separat kallelse kommer att skickas ut. Alla gode män/förvaltare är välkomna!


 
22 jan 2024

Föreningens årsmöte hålls den 20 mars kl 18.30 i Pensionärernas Hus, Växjö. 
Separat kallelse skickas ut till alla medlemmar.
Motioner till årsmötet skall skickas in skriftligt senast 25 dagar innan årsmötet, till:
caisas_post@yahoo.com eller till chrislar1@yahoo.com.

Välkomna
13 okt 2023

OBS, vid massutskick från vår förening eller från Överförmyndaren så kan mailen ibland hamna bland ”Spam” eller ”Skräppost”. Kolla därför dessa mappar då och då!
Vissa e-post läsare anser massutskick som riskfyllda.