Fakta om Värends Gode Man- och Förvaltarförening

Föeningen är politiskt obunden intresseförening för de som har uppdrag som god man och förvaltare åt personer i Alvesta-, Lessebo-, Tingsryd- och Växjö kommun. Föreningen bildades den 4 december 2018.

Anledningen till att föreningen bildades var att Alvesta-, Lessebo-, Tingsryd- och Växjö kommun har beslutat att bilda en gemensam Överförmyndarnämnd för de 4 kommunerna. Den nya Överförmyndarnämnden bildades med start 2019-01-01.

Vår främsta uppgift är att underlätta för våra medlemmar att utföra sina uppdrag på bästa möjliga sätt bl a genom

  • att vara samarbetspart med kommunernas Överförmyndarnämnd, samt kontaktorgan mot andra myndigheter, institutioner och organisationer.
  • att regelbundet anordna temakvällar med intressanta och aktuella ämnen.
  • att medverka vid Överförmyndarnämndens utbildningar av gode män och förvaltare.
  • att vara mentor och rådgivare till nya gode män och förvaltare.
  • att via hemsidan och medlemsbrev delge våra medlemmar viktig information för våra uppdrag.

I medlemsavgiften ingår även en olycksfallsförsäkring, som gäller när du som medlem utför dina olika uppdrag.

Har du några frågor eller synpunkter kontakta mig eller någon annan i styrelsen.

Bengt Martinsson
Ordförande
Tel. 0734-368 568
Email: martinsson.bengta@telia.com

2021-04-19

Digitalt årsmöte kommer att hållas den 19 maj kl 18:30. Mer information om detta kommer till alla medlemmar.
Det planerade Temamötet är uppskjutet tills vidare.
/Styrelsen

2021-02-26

OBS! Ny information under ”Goda Råd” betr arvode.

2021-01-15

Ny information om kassaredovisning finns nu under "Goda råd".