____________________________________
"VGMF är en del av Riksförbundet
Gode Män och Förvaltare (RGMF)"

____________________________________

Fakta om Värends God Man- och Förvaltarförening

Föreningen är politiskt obunden intresseförening för de som har uppdrag som god man och förvaltare åt personer i Alvesta-, Lessebo-, Tingsryd- och Växjö kommun. Föreningen bildades den 4 december 2018.

Anledningen till att föreningen bildades var att Alvesta-, Lessebo-, Tingsryd- och Växjö kommun har beslutat att bilda en gemensam Överförmyndarnämnd för de 4 kommunerna. Den nya Överförmyndarnämnden bildades med start 2019-01-01.

Vår främsta uppgift är att underlätta för våra medlemmar att utföra sina uppdrag på bästa möjliga sätt bl a genom

  • att vara samarbetspart med kommunernas Överförmyndarnämnd, samt kontaktorgan mot andra myndigheter, institutioner och organisationer.
  • att regelbundet anordna temakvällar med intressanta och aktuella ämnen.
  • att medverka vid Överförmyndarnämndens utbildningar av gode män och förvaltare.
  • att vara mentor och rådgivare till nya gode män och förvaltare.
  • att via hemsidan och medlemsbrev delge våra medlemmar viktig information för våra uppdrag.

I medlemsavgiften ingår även en olycksfallsförsäkring, som gäller när du som medlem utför dina olika uppdrag samt fr.o.m 2023-01-01 även en ansvarsförsäkring som täcker ansvar-, rättsskydd- och förmögenhets-frågor. 
Medlemsavgiften är 400 kr/år och skall vara betald senast 2022-12-15.

Har du några frågor eller synpunkter kontakta mig eller någon annan i styrelsen.

Caisa Sillén
Ordförande
Tel: 073-784 7875
E-mail: Caisas_post@yahoo.com

Aktuellt

3 sept 2023

VGMF anordnar Café kväll i Alvesta (Kommunhuset) tisdagen den 26/9 kl 18:30.
Alla är mycket välkomna, se vidare i inbjudan som har skickats per mail till alla ställföreträdare i berörda kommuner!

Bästa hälsningar
Styrelsen / VGMF
23 april 2023

Protokoll från Årsmötet den 28 mars med närvarolista finns nu under Årsmötesdok  > 2023.