____________________________________
"VGMF är en del av Riksförbundet
Gode Män och Förvaltare (RGMF)"

____________________________________

Fakta om Värends God Man- och Förvaltarförening

Föreningen är politiskt obunden intresseförening för de som har uppdrag som god man och förvaltare åt personer i Alvesta-, Lessebo-, Tingsryd- och Växjö kommun. Föreningen bildades den 4 december 2018.

Anledningen till att föreningen bildades var att Alvesta-, Lessebo-, Tingsryd- och Växjö kommun har beslutat att bilda en gemensam Överförmyndarnämnd för de 4 kommunerna. Den nya Överförmyndarnämnden bildades med start 2019-01-01.

Vår främsta uppgift är att underlätta för våra medlemmar att utföra sina uppdrag på bästa möjliga sätt bl a genom

  • att vara samarbetspart med kommunernas Överförmyndarnämnd, samt kontaktorgan mot andra myndigheter, institutioner och organisationer.
  • att regelbundet anordna temakvällar med intressanta och aktuella ämnen.
  • att medverka vid Överförmyndarnämndens utbildningar av gode män och förvaltare.
  • att vara mentor och rådgivare till nya gode män och förvaltare.
  • att via hemsidan och medlemsbrev delge våra medlemmar viktig information för våra uppdrag.

I medlemsavgiften ingår även en olycksfallsförsäkring, som gäller när du som medlem utför dina olika uppdrag samt fr.o.m 2023-01-01 även en ansvarsförsäkring som täcker ansvar-, rättsskydd- och förmögenhets-frågor. 
Medlemsavgiften är 400 kr/år och skall vara betald senast 2022-12-15.

Har du några frågor eller synpunkter kontakta mig eller någon annan i styrelsen.

Douglas Björkman
Ordförande
Tel: 070-874 38 99 
E-mail: douglasbjorkman9@gmail.com

17 april 2024

Vi planerar för Café kvällar i Alvesta den 14/5 och i Växjö den 21/5.
Boka in detta! Kallelse till dessa kommer framöver.


 

Aktuellt

28 mars 2024

Ny ordförande för VGMF är Douglas Björkman som ersätter avgående ordförande Caisa Sillén.

 
13 okt 2023

OBS, vid massutskick från vår förening eller från Överförmyndaren så kan mailen ibland hamna bland ”Spam” eller ”Skräppost”. Kolla därför dessa mappar då och då!
Vissa e-post läsare anser massutskick som riskfyllda.