Fakta om Värends Gode Man- och Förvaltarförening

Föreningen är politiskt obunden intresseförening för de som har uppdrag som god man och förvaltare åt personer i Alvesta-, Lessebo-, Tingsryd- och Växjö kommun. Föreningen bildades den 4 december 2018.

Anledningen till att föreningen bildades var att Alvesta-, Lessebo-, Tingsryd- och Växjö kommun har beslutat att bilda en gemensam Överförmyndarnämnd för de 4 kommunerna. Den nya Överförmyndarnämnden bildades med start 2019-01-01.

Vår främsta uppgift är att underlätta för våra medlemmar att utföra sina uppdrag på bästa möjliga sätt bl a genom

  • att vara samarbetspart med kommunernas Överförmyndarnämnd, samt kontaktorgan mot andra myndigheter, institutioner och organisationer.
  • att regelbundet anordna temakvällar med intressanta och aktuella ämnen.
  • att medverka vid Överförmyndarnämndens utbildningar av gode män och förvaltare.
  • att vara mentor och rådgivare till nya gode män och förvaltare.
  • att via hemsidan och medlemsbrev delge våra medlemmar viktig information för våra uppdrag.

I medlemsavgiften ingår även en olycksfallsförsäkring, som gäller när du som medlem utför dina olika uppdrag samt fr.o.m 2023-01-01 även en ansvarsförsäkring som täcker ansvar-, rättsskydd- och förmögenhets-frågor. 
Medlemsavgiften är 400 kr/år och skall vara betald senast 2022-12-15.

Har du några frågor eller synpunkter kontakta mig eller någon annan i styrelsen.

Caisa Sillén
Ordförande
Tel: 073-784 7875
E-mail: Caisas_post@yahoo.com

Aktuellt

Vi planerar för Cafékvällar i Alvesta och Växjö i januari och i februari samt Temakvällar i Alvesta och Växjö i mars.
Återkommer med mer info och kallelser.

Styrelsen

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2023, läs mer om detta under Medlemsinfo.
 


OBS, under fliken RGMF ligger nu info från RGMF:s ordförande konferens i sept 2022.

***

Under Goda råd hittar du Tips 1 + 2 hur man får ut sina arvoden.