Fakta om Värends Gode Man- och Förvaltarförening

Föeningen är politiskt obunden intresseförening för de som har uppdrag som god man och förvaltare åt personer i Alvesta-, Lessebo-, Tingsryd- och Växjö kommun. Föreningen bildades den 4 december 2018.

Anledningen till att föreningen bildades var att Alvesta-, Lessebo-, Tingsryd- och Växjö kommun har beslutat att bilda en gemensam Överförmyndarnämnd för de 4 kommunerna. Den nya Överförmyndarnämnden bildades med start 2019-01-01.

Vår främsta uppgift är att underlätta för våra medlemmar att utföra sina uppdrag på bästa möjliga sätt bl a genom

  • att vara samarbetspart med kommunernas Överförmyndarnämnd, samt kontaktorgan mot andra myndigheter, institutioner och organisationer.
  • att regelbundet anordna temakvällar med intressanta och aktuella ämnen.
  • att medverka vid Överförmyndarnämndens utbildningar av gode män och förvaltare.
  • att vara mentor och rådgivare till nya gode män och förvaltare.
  • att via hemsidan och medlemsbrev delge våra medlemmar viktig information för våra uppdrag.

I medlemsavgiften ingår även en olycksfallsförsäkring, som gäller när du som medlem utför dina olika uppdrag.

Har du några frågor eller synpunkter kontakta mig eller någon annan i styrelsen.

Bengt Martinsson
Ordförande
Tel. 0734-368 568
Email: martinsson.bengta@telia.com

2020-04-28

Under
Medlemsinfo finns aktuell och intressant information från RGMF. Ta gärna del av det!

OBS! Styrelsemötet den 25 mars är inställt!
Nytt datum för årsmötet meddelas senare.VGMF kallar våra medlemmar till vårt första årsmöte


Plats: A-salen, plan 5, Växjö Kommunhus
Tid: Onsdagen den 25 mars, klockan 18:00

Sedvanliga årsmötesärenden och val enligt stadgarna
Motioner skall lämnas skriftligt och vara styrelsen tillhanda senast 25 dagar innan årsmötet, senast den 28 februari.
Till: martinsson.bengta@telia.com.
Adress: Bengt Martinsson, Björkvägen 3, 355 71 Ingelstad.
Handlingar finns tillgängliga på föreningens hemsida senast 7 dagar innan mötet.
Förslag till nomineringar till styrelse, valberedning och revisorer kan göras till valberedningen: Monica Jonasson (e-mail: monicalars.jh@hotmail.se) eller Thorwald Burman (thorwald.burman@tele2.se)

Vi bjuder på kaffe och fralla!
Anmälan om deltagande och eventuell särskild kost göres till Christer Larsson senast den 20 mars. Helst via e-mail: chrislar1@yahoo.com.
(SMS: 070-246 1930)

Alla handlingar inför årsmötet finns nu tillgängliga under Årsmöteshandlingar!

Varmt välkomna
/Styrelsen

För dig som vill teckna godmanförsäkring eller förnya den du har gå in och läs under Medlemsinfo vad som gäller.
Där hittar du också bl a"Riktlinjer för arvode" som ju är aktuellt i dessa tider.